Play Free Online Games Jeux de puzzle Puzzle Spiele Jogos De Puzzle Juega a juegos

Spela sudoku online

Sudoku är ett strategispel där du måste använda dig av logik för att lösa ett slags sifferpussel. Sifferpusslet är uppbyggt som ett rutnät med 9*9 rutor. Det stora rutnätet är i sin tur indelat i mindre sektioner om 3*3 rutor vilket blir nio sektioner totalt. I vissa av rutorna finns siffror, andra är tomma. Ditt jobb är att lista ut vilka siffror som saknas i de tomma rutorna.

Med hjälp av vårt program kan du enkelt spela sudoku online. Det är också gratis. Programmet har flera smarta funktioner för att göra det smidigt och kul att spela. Det finns till exempel möjlighet att kontrollera lösningar, få ledtrådar och få hjälp med lösningar. Har du kört fast kan du välja att få delar av pusslet löst eller få hela lösningen på pusslet.

Så spelar du - sudoku regler

Sudoku reglerna är enkla. Som vi redan berättat så består spelplanen av ett rutnät med siffror och tomma rutor. Uppgiften är att fylla de tomma rutorna med siffror och målet är att varje rad och kolumn ska innehålla max en siffra mellan 1-9. Dessutom får inte samma siffra finnas två gånger inom samma sektion (den mindre rutan på 3*3 i det stora pusslet). Med stöd av de siffror som redan placerats ut kan du räkna ut var resten av siffrorna ska placeras ut.

I programmet finns en hjälp-funktion där du kan läsa mer om hur spelet går till.


Sudoku Online

Sudoku för nybörjare och experter

Hos oss kan du själv välja vilken svårighetsnivå du vill spela med. Vi har sudoku för nybörjare såväl som för experter. Det finns fyra svårighetsgrader att välja mellan:

 • 1. Enkel
 • 2. Halvsvår
 • 3. Svår
 • 4. Omänsklig

Välj den nivå du tycker är roligast!

Bakgrund till sudoku

Under årens lopp har det funnits många olika varianter av sifferspel som påminner om sudoku, men den variant vi spelar i dag brukar spåras tillbaka till 70-talets USA. Spelet gjorde dock ingen succé där, utan det var först när det kom till Japan på 80-talet som det blev riktigt populärt och så småningom döptes till su-doku som betyder ensam siffra på japanska.

Sudoku tips

Sätten att lösa ett sudoku är många, så det gäller att hitta den metod som passar dig som lösare bäst. I ett svårare sudoku måste man använda flera olika metoder för att komma fram till lösningen. Nedan presenteras en del av de grundläggande metoderna.

Lösningsmetoder

 • Enda siffra: Om en ruta bara kan innehålla en enda siffra, sätter man ut den.
 • Enda plats: Om en siffra bara kan finnas på en enda plats i en rad, kolumn eller låda, sätter man ut den.
 • Par: Om två siffror bara kan finnas i två rutor i en rad, kolumn eller låda, kan ingen annan siffra finnas i dessa rutor. Alla andra kandidater kan då strykas ur dessa rutor.
 • Tripplar: Här gäller samma sak som för par, men med tre siffror respektive rutor.
 • Enda rad/kolumn: Om två lådor med gemensamma rader eller kolumner måste ha en och samma siffra på två av raderna eller kolumnerna, måste den tredje lådan använda den återstående raden eller kolumnen. Den här metoden blir särskilt användbar när alla tre rutorna på en rad eller kolumn inom en låda är fyllda.
 • Pricksystemet: för att systematiskt hitta den entydiga lösningen kan det hjälpa att i varje ruta sätta en prick som motsvarar en siffra från 1-9. Tänk dig att varje ruta delas in i nio rutor, dvs tre rader och tre kolumner. Låt siffra 1 motsvara en prick i det övre vänstra hörnet, siffra 2 en prick i den översta raden kolumn två ... siffra 5 i mitten etc. Utifrån detta kan man sedan systematisk hitta lösningen. Kan behövas i senare skeden i svårare sudoku.
 • Kandidater: Detsamma som pricksystemet, men sätt ut små siffror med blyerts längs rutans överkant i stället.
 • X-flygel: Om en kandidat förekommer exakt två gånger i en och samma rad eller kolumn, och samma kandidat förekommer exakt två gånger även i en annan rad eller kolumn, samt på samma rad/kolumn som den första kandidaten, måste siffran stå på någon av dessa platser. Alla andra förekomster av denna kandidat i samma rader, kolumner eller lådor kan därför strykas.

Anteckna kandidater

I vårt program finns en funktion som gör det möjligt att anteckna kandidater i varje ruta, det vill säga fylla i olika siffror som eventuellt skulle kunna stå i rutan. Du får upp funktionen genom att dubbelklicka på den tomma rutan. Du kan anteckna upp till nio kandidater per ruta. När du bestämt dig för någon av siffrorna dubbelklickar du bara på den så fylls den i automatiskt i sudokut. Självklart kan du också ta bort kandidater från anteckningarna om du uteslutit dem. Klicka på siffran och sen på 0 så försvinner den.

Sudoku FAQ

Kostar det något att spela sudoku?

Svar: Nej, det är helt gratis att spela sudoku hos oss


Behöver jag skapa något konto för att spela?

Svar: Nej, du spelar direkt i webbläsaren och behöver inget konto för att spela


Har ni enkla sudokun?

Svar: Ja, vi har sudoku med olika svårighetsgrader. Du väljer själv om du vill spela lätta, medelsvåra, svåra eller omänskligt svåra pussel!

Övning ger färdighet, så spela sudoku gratis hos oss och öva upp dina färdigheter.

Källa: Wikipedia

Om du tycker om Sudoku är jag säker på att du gillar min samling gratis online-spel. De flesta av mina onlinespel finns inte att spela någon annanstans på Internet!