Play Free Online Games Jeux de puzzle Puzzle Spiele Jogos De Puzzle Juega a juegos

Spela sudoku online

Regler för sudoku

Placera ut siffrorna 1-9 i varje ruta. Varje siffra får bara förekomma en gång i varje rad och i varje kolumn. Dessutom får varje siffra bara förekomma en gång i varje region. Ett antal siffror är givna på förhand. Se också hjälp-funktionen i programmet ovan.

Bakgrund till sudoku

Sudoku uppfanns i USA i slutet av 1970-talet, men blev ingen succé. På 1980-talet introducerades det i Japan där det också fick sitt namn, ursprungligen suuji wa dokushin ni kaguru ("en siffra som måste förbli utan par"), vilket kortades till su-doku ("ensam siffra").

Sudoku-tips från Wikipedia

Sätten att lösa en sudoku är många, så det gäller att hitta den metod som passar lösaren bäst. I en svårare sudoku måste man använda flera olika metoder för att komma fram till lösningen. Nedan presenteras en del av de grundläggande metoderna.

  • Enda siffra: Om en ruta bara kan innehålla en enda siffra, sätter man ut den.
  • Enda plats: Om en siffra bara kan finnas på en enda plats i en rad, kolumn eller låda, sätter man ut den.
  • Par: Om två siffror bara kan finnas i två rutor i en rad, kolumn eller låda, kan ingen annan siffra finnas i dessa rutor. Alla andra kandidater kan då strykas ur dessa rutor.
  • Tripplar: Här gäller samma sak som för par, men med tre siffror respektive rutor.
  • Enda rad/kolumn: Om två lådor med gemensamma rader eller kolumner måste ha en och samma siffra på två av raderna eller kolumnerna, måste den tredje lådan använda den återstående raden eller kolumnen. Den här metoden blir särskilt användbar när alla tre rutorna på en rad eller kolumn inom en låda är fyllda.
  • Pricksystemet: för att systematiskt hitta den entydiga lösningen kan det hjälpa att i varje ruta sätta en prick som motsvarar en siffra från 1-9. Tänk dig att varje ruta delas in i nio rutor, dvs tre rader och tre kolumner. Låt siffra 1 motsvara en prick i det övre vänstra hörnet, siffra 2 en prick i den översta raden kolumn två ... siffra 5 i mitten etc. Utifrån detta kan man sedan systematisk hitta lösningen. Kan behövas i senare skeden i svårare sudoku.
  • Kandidater: Detsamma som pricksystemet, men sätt ut små siffror med blyerts längs rutans överkant i stället.
  • X-flygel: Om en kandidat förekommer exakt två gånger i en och samma rad eller kolumn, och samma kandidat förekommer exakt två gånger även i en annan rad eller kolumn, samt på samma rad/kolumn som den första kandidaten, måste siffran stå på någon av dessa platser. Alla andra förekomster av denna kandidat i samma rader, kolumner eller lådor kan därför strykas.

Om du tycker om Sudoku är jag säker på att du gillar min samling gratis online-spel. De flesta av mina onlinespel finns inte att spela någon annanstans på Internet!