Play Free Online Games Jeux de puzzle Puzzle Spiele Jogos De Puzzle Juega a juegos

Lös 15-spelet

Tid: 0 s – börja om

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

Målet är att ordna brickorna i stigande nummerordning, 1-15. Genom att klicka på en bricka bredvid den tomma platsen flyttar du på brickan.

Om du tycker om 15-spelet är jag säker på att du gillar min samling gratis online-spel. De flesta av mina onlinespel finns inte att spela någon annanstans på Internet!